top of page

HUND ikke bare HUND

Litt om prosjektet:

Jeg har lenge interessert meg for hundens funksjon blant oss mennesker. Det var funksjon som i utganspunktet gjorde at ulv en gang i tiden utviklet seg til hundene vi har i dag. Det startet med et forhold hvor ulv og mennesket begge hadde fordeler av å ha den andre i nærheten. Selv om hunder forsatt er med på jakt f.eks så er ikke jakt, gjeting, søk og vokting osv den viktigste funskjonen til hunder i dagens samfunn. Nå brukes de til alt mulig, men de aller fleste er familiehunder. Det er noe helt eget med vårt samspill med hunder og de har vært ved vår side i mange tusen år. Hvem vet hvor stor påvirkning de har har hatt på vår utvikling, vår kultur, våre levesett og hvor mye de har lært oss. 

. Dette er et personlig prosjekt hvor jeg vil forsøke å ta bilder av dagens hund og i første omgang starter jeg med 5 hunder.

Det handler i hovedsak om to ting.

Første er å forsøke å vise hvordan den enkelte hund påvirker livet til menneskene sine.  Hva lærer den bort, hva gir den, hva endrer den, hvorfor hund? For veldig mange blir hunden et fullverdig familiemedlem og er ikke bare en hund, eller en annen art til underholdning og tur. For de som ikke har hund kan det være vanskelig å forstå hvorfor hunden blir så viktig. For nabolaget kan det være en uting med hunder som bjeffer, hunder som markerer, hunder som ser skremmende ut eller kanskje også oppfører seg skremmende, men de vet heller ikke den viktige betydningen den hunden har og kjenner ikke de flotte egenskapene den har når man blir kjent med den. Og da kommer jeg til neste tema:

Hunden som individ. Hvem er denne hunden? Hva er personligheten? Hva gjør den egen? Hvilke meninger har den? Hva elsker den å gjøre? Er den selvstendig, nysgjerrig, en utforsker, en observatør, leken, en jeger, redd, tøff, kosete, rampete/utspekulert, fokusert, lett distrahert, lat, energisk...?

Hvis du er interessert i at din hund blir fotografert, så trenger jeg:

  • En mail til siljeeg@gmail.com med:

  • Et bilde av hunden

  • Navn, alder, kjønn

  • En tekst som beskriver personligheten til hunden. Jo mer jo bedre og både styrker og svakheter med den hunden.

  • En tekst som beskriver hva hunden betyr for deg og din familie. Hva slags spor etterlater den seg i livet ditt? Hvordan påvirker den deg på godt (kanskje vondt) og  hva vil det si for deg å ha denne hunden.

Ved å bidra så får du det ferdige bildet i full oppløsning (til print) og en versjon lavoppløselig (til bruk på nett). Du godkjenner at jeg har full bruksrett på bildet og at jeg kan bruke tekstene sammen med bildene. Du kan forbeholde deg retten til å være anonym.

Det skal være positivt for både deg og hunden og bli fotografert så valg av location og hva jeg kan be hunden om å gjøre f.eks blir på hundens premisser. Trenger den pauser, et rolig sted, eller vi til og med må avbryte hele seansen så gjør vi det.

bottom of page